Periodieke controle

Wacht met een bezoek aan de tandarts niet tot u klachten krijgt zoals kiespijn, bloedend tandvlees of warm en koud gevoeligheid. Met een regelmatig bezoek aan de tandarts – minimaal één keer en bij voorkeur twee keer per jaar – bent u altijd op de hoogte van de actuele conditie van uw gebit en tandvlees.

We bieden u tips voor mondverzorging, bekijken uw tandvlees en tanden met behulp van een spiegeltje en haakje (sonde) en maken indien nodig een röntgenfoto om bijvoorbeeld de conditie van vullingen, bruggen en kronen te beoordelen.

Mogelijk verwijderen we wat lichte tandsteenvorming en sluiten we af met het polijsten van uw gebit. Zonodig maken we een afspraak voor een vervolgbehandeling of verwijzen u naar een van onze andere specialisten. Zeker maken we met u een afspraak voor uw eerstvolgende periodieke gebitscontrole, omdat voorkomen echt beter is dan genezen.

Tandheelkunde Nellestein - Amsterdam Zuidoost

Werkwijze

Mondzorg is een dagelijkse bezigheid. Door goed en regelmatig te poetsen en flossen houdt u uw gebit in goede conditie. Met de adviezen en praktische hulp van de tandarts blijft uw gebit in topconditie. Bezoek daarom regelmatig de tandarts voor een preventieve gebitscontrole. Zo zorgen we er samen voor dat uw mond schoon en gezond blijft en dat we eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken en behandelen.

Als u al patiënt van ons bent, heeft u zeer waarschijnlijk al een afspraak voor uw eerstvolgende periodieke gebitscontrole. Enige tijd voor die datum ontvangt u van ons per post of e-mail een herinnering voor die afspraak. Mocht u nog geen afspraak hebben voor de volgende controle ga dan naar de pagina ‘Afspraken’ om een nieuwe afspraak te plannen. U kunt ons natuurlijk ook even bellen.

Bent u nog geen patiënt van onze praktijk dan kunt u zich eenvoudig inschrijven via de pagina ‘Afspraken’.

Na afloop van de periodieke controle maken we graag met u een afspraak voor de volgende gebitscontrole. Dat is ook het moment voor een eventuele afspraak met de mondhygiënist, preventie- of paro-assistent, of met een van onze gespecialiseerde tandartsen.

Mondverzorging

De basis voor goede mondzorg legt u zelf door regelmatig te poetsen en andere middelen te gebruiken om uw gebit te reinigen. Als uw tandvlees tijdens het poetsen of flossen begint te bloeden wijst dat op een beginnende infectie. Dan weet u dus dat het tijd is voor actie: een bezoek aan tandarts of mondhygiënist.

Tijdens de periodieke controle kijken we naar de gezondheid van uw tanden en tandvlees. Daarbij beoordelen we de zes gebieden (boven en onder: tanden, kiezen links en kiezen rechts) in uw gebit volgens de ‘Dutch Periodontal Score Index’ ofwel DPSI.

Zonodig kunt u een afspraak in laten plannen bij de preventie-assistent of mondhygiënist om uw kennis op het gebied van mondverzorging verder uit te breiden. Zij geven adviezen over tandenpoetsen en reinigen tussen de tanden en kiezen. Waar nodig verwijderen zij tandplak en tandsteen met speciale instrumenten. De mondhygiënist vertelt ook hoe u het tandsteen en de bijbehorende tandvleesontsteking voortaan kunt voorkomen.

De behandelingstijd is doorgaans een half uur en kan oplopen tot een uur.

Tandsteen verwijderen

Tandsteen is een verkalkte laag tandplak met een gele of bruine kleur. De tandsteen wordt gevormd door de mineralen calcium en fosfaat in ons speeksel die neer kan slaan op de tanden en is sterk afhankelijk van ons voedingspatroon. Het zal u niet verbazen dat bijvoorbeeld roken een sterk tandsteenvormende werking heeft. Individuele verschillen in de vorming van tandsteen ontstaan doordat de ene mond makkelijker te reinigen is dan de andere.

Tanden kunnen scheef staan of van zichzelf wat ruwer zijn. Naar mate men ouder wordt verandert het speeksel en ook de ruwheid en tandstand, dus ouderen hebben vaker tandsteen. Mensen die met de mond open slapen of mondademhaling hebben produceren meestal ook meer tandsteen.

Goede gebitsverzorging kan tandsteenvorming beperken, maar volledig voorkomen kunnen we het niet. We verwijderen het tandsteen om mogelijke infecties te voorkomen. Tandsteen onder het tandvlees is de schadelijkste vorm. Het leidt tot ontstekingen en kan op den duur kaakbotverlies veroorzaken. Daarbij kunnen uiteindelijk tanden en kiezen los gaan staan.

Met het juiste gereedschap kunnen we goed onder het tandvlees komen. Daarbij kan het tandvlees flink gaan bloeden, niet omdat we iets beschadigen maar omdat we een ontstoken gebied reinigen. Mocht u de behandeling echt als vervelend ervaren, dan kunnen we u plaatselijk verdoven.

Tandsteen kunt u niet zelf verwijderen. Als het eenmaal aan uw tanden zit dan krijgt u het er niet afgepoetst. Het is zeer onverstandig om dit zelf met een scherp voorwerp te verwijderen. U maakt het tandoppervlak ruwer en loopt kans op onherstelbare schade. Op ruwe oppervlakken ontstaat bovendien sneller tandsteen.

Polijsten

Verwijderen van tandsteen kunnen we handmatig of met een apparaat. Beide methodes maken het tandoppervlak enigszins ruw. Daarom polijsten we uw gebit na het verwijderen van tandsteen. Hierna voelen uw tanden weer lekker glad en schoon aan.

Ontstoken tandvlees

Op basis van de ‘Dutch Parodontal Score Index’ krijgt uw tandvlees een score tussen 0 en 4. Op basis van deze score maken we een behandelplan conform het door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie vastgestelde protocol.

Meer informatie over tandvleesontsteking ofwel parodontitis en de behandeling ervan vindt u op de pagina ‘Parodontologie’.

Cariës en vullingen

Tijdens de periodieke controle bekijkt uw tandarts uw gebit van alle kanten. Hij kan aan de kleur van uw tanden en kiezen aflezen of een gaatje dreigt te ontstaan of dat een eerder hersteld gaatje onder een vulling groter is geworden. Ook brengt hij in kaart hoe hoog het risico op tandbederf (cariës) is. We onderscheiden vier categorieën: hoog, verhoogd, verlaagd of laag risico.

Van een hoog risico is alleen sprake in geval van ziektes zoals reuma, auto-immuunziektes of langdurige behandeling van kanker. Ook medicijn- en drugsgebruik kan de mondgezondheid sterk beïnvloeden.

Bij veel mensen is sprake van een verhoogd risico. Dat is het geval als we binnen een periode van een jaar een uitbreiding constateren van een bestaande aantasting van het tandglazuur (laesie), als we binnen die periode een nieuwe laesie constateren of als we over zijn gegaan tot het aanbrengen van een vulling of kroon als gevolg van cariës.

Van een verlaagd risico is sprake als er de afgelopen twee jaar geen nieuwe laesies zijn geconstateerd en geen vulling of kroon ten gevolge van cariës is geplaatst.
Bij mensen met een volledig gaaf gebit – er is bij hen nooit sprake geweest van laesies, vullingen, kronen of extracties, behalve ten gevolge van letsel – spreken we van een laag risico.

Röntgenfoto’s

Een tandarts kan niet alle informatie over tanden en kaakbot met het blote oog waarnemen. Daarom maakt hij gebruik van röntgenfoto’s. Op deze manier kan hij onder andere de stand van wortels van tanden en kiezen en de gezondheid van het kaakbot bekijken, bijvoorbeeld bij een vermoeden van uitbreiding van gaatjes onder bestaande vullingen, bruggen of kronen. Overigens kan ook een mondhygiënist een aanleiding vinden om röntgenfoto’s te maken. Dat gebeurt dan wel onder toezicht van de tandarts.

Een röntgenfoto geeft ook informatie over tanden en (verstands)kiezen die nog moeten doorbreken en om de stand van de wortels van tanden en kiezen te bekijken, hoe de gezondheid van het kaakbot is en of er eventueel resten van tandwortels er na behandeling zijn achtergebleven in de kaak.

De hoeveelheid straling van een röntgenfoto door de tandarts is te vergelijken met de hoeveelheid straling die u oploopt tijdens veertien dagen wintersport. Toch zullen we elke keer het nut van een röntgenfoto afwegen tegen de risico’s van bestralen. We stellen u niet meer dan noodzakelijk bloot aan straling, maar we willen ook niet dat we een ontsteking of een andere tandheelkundige afwijking niet of te laat ontdekken.

Tandheelkundige röntgenfoto’s tijdens de zwangerschap kunnen in principe zonder bezwaar worden gemaakt. Als uw tandarts bekend is met uw zwangerschap zal hij echter alleen in de hoogst noodzakelijke gevallen foto’s maken.

Uitstekende tandartspraktijk

★★★★★
5 5 1
Deze tandartspraktijk is uitstekend. De medewerkers zijn vriendelijk en rustig. Ik heb een paar flinke behandelingen ondergaan met het volste vertrouwen dat de tandarts wist wat hij of zij deed. Wat me vooral voor ze inneemt is de aandacht die de tandartsen besteden om de behandeling te bespreken.

Erg goed en kwalitatief werk

★★★★★
5 5 1
Mijn ervaring met deze praktijk is dat zij heel erg goed en kwalitatief werk leveren. Hulp op maat!

Erg tevreden over hun werk en erg tevreden over de mensen achter de balie

★★★★★
5 5 1
Ik ben nu al weer 8 jaar bij Tandheelkunde Nellestein. Erg tevreden over hun werk en erg tevreden over de mensen achter de balie. Jose is altijd vrolijk en nauwgezet. Het oproepsysteem per sms heeft mij al menigmaal gered.