Paro-assistent

Een tandartsassistent heeft een groot aantal taken op het gebied van administratie, voorbereiden, ondersteuning bij de behandeling en de afronding. Met een aanvullende opleiding wordt de tandartsassistent een preventie-assistent met uiteraard een uitgebreider takenpakket met name op het gebied van de behandeling en de ondersteuning daarbij.

Een paro-assistent is een preventie-assistent die na enkele jaren ervaring als preventie-assistent een volgende opleiding heeft doorlopen. Het takenpakket van de paro-assistent is verder uitgebreid op het gebied van de behandeling van tandvleesproblemen.

Bekwaam en bevoegd

De paro-assistenten bij Tandheelkunde Nellestein zijn ten eerste in het bezit van een officieel diploma preventie-assistent en hebben nu enige jaren ervaring met het behandelen van cliënten met tandvleesproblemen.

Daarnaast zijn ze in het bezit van een officieel diploma voor paro-assistent. Dat betekent dat ze bekwaam en bevoegd zijn om meer te doen dan een preventie-assistent.

Parozorg

Als de toestand van uw tandvlees en kaakbot stabiel is, maar er nog een aantal aandachtspunten in de mond zijn die speciale controle vereisen, verwijst de mondhygiënist u naar één van onze paro-assistenten. Dan is een intensieve behandeling door een mondhygiënist (voorlopig) niet meer nodig en voert de paro-assistent de paro-nazorg uit.

Behandeling

De behandeling bij de paro-assistent lijkt op die bij uw mondhygiënist, alleen is deze minder intensief. De paro-assistent controleert uw tandvlees en reinigt uw gebit.

Na overleg met uw mondhygiënist kan ook een nieuw tandvleesonderzoek plaatsvinden voor het maken van een parodontiumstatus. Deze status brengt de conditie van het tandvlees in kaart.

De paro-assistent houdt over de voortgang van uw behandeling nauw contact met uw mondhygiënist.