Implantologie

Wat zijn implantaten? Een implantaat is een soort kunstwortel (meestal gemaakt van titanium) in de vorm van een schroef, die in de kaak wordt geplaatst op de plaats van de ‘echte’ wortel van de tand of kies die is getrokken of er om een andere reden niet meer is. Op het implantaat wordt een kroon geschroefd of gecementeerd, waarmee de ontbrekende tand of kies duurzaam is vervangen.

Volgens hetzelfde principe kan een implantaat worden ingebracht ten behoeve van het plaatsen van een brug van meerdere tanden of kiezen. Of om een kunstgebit op vast te klikken (op ‘drukknopjes’ die dan het uiteinde van het implantaat vormen).

Werkwijze bij implanteren

Een implantaat moet onderdeel worden van het kaakbot en mag niet door het lichaam worden afgestoten. Daarom is als materiaal voor titanium gekozen. Titanium wordt niet door het lichaam afgestoten en groeit vrij gemakkelijk samen met het bot waar het in geplaatst wordt, zeker als de oppervlakte van de schroef wat ‘opgeruwd’ wordt of met een soort botspray behandeld is.

In meerdan negentig procent van de gevallen gaat het herstel en het samengroeien van het implantaat met het kaakbot goed. Bij straffe rokers en mensen met diabetes ligt het percentage iets ongunstiger.

Lees ook ons artikel “Hoe wordt een implantaat geplaatst?“.

Kaakbot

Zodra kaakbot uitgegroeid is (vanaf het 18e levensjaar) kan een implantaat geplaatst worden. Mits er voldoende gezond kaakbot is. Want ja, waar een tand of kies is getrokken heeft het kaakbot niets meer te doen en gaat het na enige tijd slinken. De kaak wordt smaller en lager.

Het schroefdeel van het implantaat moet echter volledig in het kaakbot passen. Daar is iets op gevonden!

Kaakbotherstel

Om te bevorderen dat het implantaat geheel door bot bedekt wordt, kan de implantoloog een bothersteloperatie uitvoeren (guided bone regeneration). Dat is een vernuftige ingreep waarbij het bottekort wordt aangevuld met kunstbot (of bot uit het eigen lichaam). Het geheel wordt bedekt met eigen tandvlees en dan moet het lichaam zijn werk doen. Na meestal een maand of drie, vier is er voldoende nieuw bot gevormd om het implantaat geheel te bedekken.

In Nellestein vindt de behandeling veilig plaats in de speciale behandelruimte die geheel steriel gemaakt kan worden.

De plek waar het implantaat wordt geplaatst wordt verdoofd; daarna wordt in het kaakbot geboord om plaats te maken voor het implantaat. Na het inbrengen daarvan wordt het tandvlees gehecht.

Hoe dat gebeurt (implantaat er bovenuit stekend of niet) hangt af van diverse omstandigheden waar de implantoloog met u over overlegt.

Genezen

Het bot heeft tijd nodig om te vergroeien met het implantaat. Dat kan drie tot acht maanden duren, hoewel het soms sneller gaat.

Restauratie

Als het implantaat stevig is vastgegroeid wordt er een afdruk gemaakt ten behoeve van het gipsen model van de tandtechnieker. Op basis van dat model wordt de kroon, brug of het kunstgebit vervaardigd en vervolgens in de mond geplaatst. Terwille van het plaatsen van kroon of brug wordt vaak nog een opbouw bevestigd aan het implantaat waar de kroon als een dopje overheen komt.

Nazorg

Behalve goed poetsen en schoonmaken door patient is er een goede begeleiding van de mondhygiënist nodig. Lees onze “10 tips voor nazorg na een implantaatoperatie“.

Kosten van implantaten

Overleg met uw ziektekostenverzekeraar en met uw implantoloog Ron Steenkist.